• Chcesz zostać wolontariuszem?

STATUS OPP

W dniu 27 listopada 2015 roku, nasza fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. W roku 2017, uzyskaliśmy wpływ z 1% z PIT za rok 2016 kwotę 1 665,80 . (szczegóły)

W tym roku, polecamy do rozliczeń PIT program  firmy PITax.pl

AKTUALNOŚCI

INNOWACYJNE DZIAŁANIA INTEGRACYJNE EDYCJA 2018

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Szczecin, kolejny rok realizujemy zadanie publiczne "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych". Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zgłoszenia się na zajęcia

SOBIERADEK ZAWODOWY 2018

Tegoroczny XII Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy odbędzie się w dniu 16 maja. 

Miło nam poinformować, że tegoroczny Turniej został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecina.

Relacja Sobieradek 2017

SUPER BABCIA i SUPER DZIADEK

W tym roku ruszamy z nowym projektem przeznaczonym dla Seniorów - chcemy zaoferować szereg działań aktywizujących i integrujących osoby starsze. Szczegółowy plan oraz zapisy na zajęcia wkrótce. 

O NAS

Fundacja "Równajmy szanse" została założona w październiku 2011. Celem Fundacji jest: działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu oraz inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

  • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
  • indywidualizacja pracy z uczniem,
  • podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ofiar wypadków komunikacyjnych, ciężkich chorób i urazów,
  • integracja środowiska lokalnego, w tym środowiska lokalnych placówek i organizacji oświatowych i kulturalnych,
  • działania na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej, organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych i wiele innych.