• Chcesz zostać wolontariuszem?

STATUS OPP

W dniu 27 listopada 2015 roku, nasza fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. W roku 2017, uzyskaliśmy wpływ z 1% z PIT za rok 2016 kwotę 1 665,80 . (szczegóły)

W tym roku, polecamy do rozliczeń PIT program  firmy PITax.pl

AKTUALNOŚCI

SOBIERADEK ZAWODOWY 2018

XII Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy już za nami.  

Relacja Sobieradek 2018

INNOWACYJNE DZIAŁANIA INTEGRACYJNE EDYCJA 2018

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Szczecin, kolejny rok realizujemy zadanie publiczne "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych". Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do zgłoszenia się na zajęcia

SUPER BABCIA i SUPER DZIADEK

W tym roku ruszamy z nowym projektem przeznaczonym dla Seniorów - chcemy zaoferować szereg działań aktywizujących i integrujących osoby starsze. Szczegółowy plan oraz zapisy na zajęcia wkrótce. 

O NAS

Fundacja "Równajmy szanse" została założona w październiku 2011. Celem Fundacji jest: działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu oraz inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

  • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
  • indywidualizacja pracy z uczniem,
  • podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ofiar wypadków komunikacyjnych, ciężkich chorób i urazów,
  • integracja środowiska lokalnego, w tym środowiska lokalnych placówek i organizacji oświatowych i kulturalnych,
  • działania na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej, organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych i wiele innych.