Dzięki dobrowolnym odpisom 1%, w 2016 roku uzyskaliśmy wpływ: 1 863,70 zł
Wpływy przyszły z następujących Urzędów Skarbowych:

1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie, kwota: 515,60 zł
2. Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie, kwota: 78,60 zł
3. Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie, kwota: 1 161,10 zł
4. Urząd Skarbowy w Choszcznie, kwota: 6,90 zł

5. Urząd Skarbowy w Stargardzie, kwota: 29,30 zł
6. Urząd Skarbowy Wrocław - Fabryczna, kwota: 72,20 zł

Wszystkie środku zostały przeznaczone na wkład własny zadania publicznego Innowacyjne Działania Integracyjne 2016.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy