INNOWACYJNE DZIAŁANIA 

INTEGRACYJNE 2015

Realizacja zadania publicznego Urzędu Miasta Szczecin


W ramach realizacji zadania publicznego Urządu Miasta Szczecin „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych” nasza fundacja przeprowadziła kolejną edycję programu "Innowacyjne działania integracyjne", w ramach którego zrealizowano następujące działania:

  1. Jak widzę „Otaczający mnie świat” – warsztaty plastyczne
  2. „Zintegruj się z moim światem” – gra miejska
  3. „Wiosenna Olimpiada Integracyjna” – zawody sportowe
  4. „Ludzie bez barier” - cykliczne spotkania
  5. Metoda ruchu rozwijającego „Weroniki Sherborne” - zajęcia terapeutyczne
  6. EEG Biofeedback - zajęcia terapeutyczne
  7. Dogoterapia
  8. Bajkoterapia 
  9. Zajęcia z Logopedii
  10. Zimowy Tydzień Integracji”

Wiosenna Olimpiada Integracyjna - kwiecień 2015

prev next

Zimowy Tydzień Integracji - Dni bez Barier

W ramach Szkolnych Dni Integracji  w  dniu 10 grudnia 2015 roku odbyło spotkanie z panią Jadwigą Gajlun- Markur- szczecińską artystkę malującą stopą. Pani Jadwiga była gościem spotkania  „Człowiek bez barier”. Wszyscy uczniowie zasłuchani byli w historię życia malarki i z podziwem oglądali jej obrazy. Pani Jadwiga urodziła się z zaledwie jedną kończyną. Jak opowiadała, jako mała dziewczynka nie odczuwała szczególnej różnicy. Miała wspaniałą mamę, która dopilnowała by jej córka ukończyła szkołę  i zdobyła zawód. Pani Jadwiga jest absolwentką liceum ekonomicznego we Wrocławiu. Szesnaście lat pracowała jako telefonistka. Jak powiedziała - męczyło ją to poranne wstawanie do pracy dlatego zdecydowała się przejść na rentę. Dopiero wtedy odkryła w sobie pasję. Za namową sasiadki udała się z mężem do sklepu dla artystów i zakupiła wszystkie potrzebne przybory. Namalowanie pierwszego obrazu trwało dość długo, za to mycie samej malarki dwa razy więcej. Z czasem nauczyła się malować bez zmarnowanej choćby kropli farby.  Dziś jest uznaną malarką. Reprodukcje jej prac widnieją na kartkach okolicznościowych Wydawnictwa Amun.   

prev next

Bajkoterapia (otwiera się na nowej stronie)

Jak widzę "Otaczający mnie świat" - prezentacja prac plastycznych

prev next

Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia ruchowe, metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne usprawniają nie tylko rozwój motoryczny dzieci, ale również wspomagają rozwój emocjonalny i społeczny, korygują  zaburzenia zachowania, wyzwalają zaangażowanie, radość i aktywność oraz wyrabiają zdolność empatii i umiejętność współdziałania z innymi. Niezaprzeczalną wartością udziału w zajęciach jest duża prostota i naturalność proponowanych sesji ruchowych, która pozwala wszystkim uczestnikom bez względu na wiek, poziom sprawności ruchowej i dysfunkcje w rozwoju na pełne, aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach. Zajęcia przeznaczone są nie tylko dla dzieci prawidłowo rozwijających się, ale także stanowią doskonałą formę terapii dla dzieci przejawiają m. in. niepełnosprawność intelektualną, nadpobudliwość psychoruchową, dominujący brak koncentracji uwagi, zachowania agresywne lub zahamowania psychoruchowe. Dzięki odpowiedniemu doborowi ćwiczeń uczestnicy mają możliwość osiągnięcia poczucia więzi z grupą, rozwijają umiejętności relaksacji, wyciszenia, a także nabierają pewności siebie, stają się spontaniczni i kreatywni.

prev next