O nas

Fundacja "Równajmy szanse" została założona w październiku 2011. Celem Fundacji jest: działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki oraz kultury fizycznej i sportu oraz inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności:

  • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
  • indywidualizacja pracy z uczniem,
  • podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ofiar wypadków komunikacyjnych, ciężkich chorób i urazów,
  • integracja środowiska lokalnego, w tym środowiska lokalnych placówek i organizacji oświatowych i kulturalnych,
  • działania na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej, organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych i wiele innych.

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji:

Leonard Koroluk - Prezes

Małgorzata Łabuń - Wiceprezes

Sylwia Ostolska - Hrebień - Sekretarz


Rada Fundacji:

Beata Roszkowska - Przewodnicząca

Anna Lang

Irena Kaliszewska

Statut

Statut Fundacji Edycja 4.pdf