X Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej "SOBIERADEK ZAWODOWY" 

dla uczniów szkół przysposabiających do pracyDnia 24 maja 2016 r. w auli internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego nr 2 w Szczecinie odbył się X Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Współorganizatorem turnieju był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie. Tegoroczna edycja turnieju została objęta Mecenatem Miasta Szczecin, natomiast Fundacja PKO Banku Polskiego włączyła się w realizację poprzez sfinansowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkurencji oraz aktywny udział w realizacji projektu dwóch wolontariuszy – pracowników Banku PKO BP.

Celem Turnieju było m.in. sprawdzenie umiejętności manualnych w rozmaitych sytuacjach praktycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami oraz opanowanie prostych czynności i umiejętności związanych z pracą.

W X Turnieju, który odbywał się pod nazwą „Piknik urodzinowy” wzięło udział sześć zespołów reprezentujących szkoły przysposabiające z Goleniowa, Gryfina, Nowogardu, Polic, Suliszewa i Szczecina. W tym roku został powołany dodatkowy zespół składający się z piłkarek ręcznych SPR Pogoń Baltica Szczecin oraz wolontariusza z Banku PKO BP.

Zespoły wykonały następujące zadania konkursowe, które były poprzedzone krótkim instruktażem:

  • festiwal kolorów na płycie gipsowo – kartonowej – tworzenie obrazu o dowolnej tematyce i dowolną techniką plastyczną
  • ozdabianie czapeczek urodzinowych
  • pakowanie prezentu
  • sporządzanie surówki z warzyw sezonowych
  • nakrywanie stołu do posiłku piknikowego
  • montaż donicy ogrodowej drewnianej
  • sadzenie drzewka ozdobnego do wykonanej donicy ogrodowej

W przerwach pomiędzy konkurencjami, zespoły prezentowały przygotowaną wcześniej piosenkę, natomiast piłkarki ręczne przeprowadziły rozgrzewkę w rytmie disco polo.    

Jury oceniało dokładność i czas wykonywania każdego zadania, porządek na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad BHP. Zespół mógł otrzymać od 0 do 3 punktów, które liczyły się do ogólnej punktacji. Zwycięzcami tegorocznego Turnieju została Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Nowogardzie. Każdy z zespołów otrzymał nagrody.  W „Sobieradku” wszyscy odnieśli sukces.

Turniej przebiegał bardzo sprawnie. Uczestnicząca w nim młodzież z dużym zaangażowaniem przystępowała do realizacji zadań, które były tak dobrane, aby z jednej strony motywowały do podjęcia wysiłku, z drugiej zaś nie przerastały ich możliwości realizacyjnych. Młodzież była zdyscyplinowana i dobrze radziła sobie ze stresem. Nareszcie mogła wykazać się publicznie swoimi umiejętnościami. Ponadto dołączenie do rywalizacji zespołu piłkarek ręcznych SPR Pogoń Baltica pozwoliło im konkurować z wicemistrzyniami Polski co znacząco wpłynęło na podniesienie samooceny i dowartościowanie uczestniczącej w Turnieju młodzieży niepełnosprawnej.

Fundacja serdecznie dziękują za pomoc tym osobom i instytucjom, które okazały hojne serce, poświęciły swój czas i zaangażowały się w pomoc przy organizacji Turnieju:

- Fundacja PKO BP która sfinansowała materiały do przeprowadzenia konkurencji

- pracownicy Banku PKO BP: p. Kamila Świenktowska oraz p. Łukasz Martyniak

- piłkarki ręczne SPR Pogoń Baltica Szczecin: p. Karolina Kochaniak, p. Monika Koprowska, oraz p. Patrycja Noga

- cukiernia Nova ze Stargardu, która upiekła tort urodzinowy

- Gabinety Lekarskie i Centrum Ortopedii i Rehabilitacji,  przy ulicy Modra 86A w Szczecinie, które ufundowały tort oraz napoje dla uczestników turnieju   

- p. Maria Kwiecień - Sztolcman – koordynator projektu

- nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2: Halina Czosnowicz, Marta Frąckowiak, Agnieszka Grzelak, Jan Matyjasek, Marian Piątkowski, Jerzy Rogalski, Jolanta Rostkowska, Agnieszka Rybarska, Wioletta Sala, Edyta Sielicka, Danuta Szymczyk - Borcz, Joanna Taraska, Adam Wageman i Anna Zakrzewska – Koroluk

- wychowankowie SOSW Nr 2

- wolontariusz Fundacji „Równajmy szanse”: Szymon Koroluk