Fundacja "Równajmy szanse", Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Szczecinie oraz główny sponsor, firma NET MARINE - Marine Power Service Sp. z o.o.

IX Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej "SOBIERADEK ZAWODOWY" 

dla uczniów szkół przysposabiających do pracy

Dnia 28 maja 2015 r. w auli internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Szczecinie odbył się IX Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” przeznaczony dla uczniów szkół przysposabiających do pracy.

Współorganizatorem turnieju był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Szczecinie. Głównym sponsorem Turnieju była firma NET MARINE – Marine Power Service Sp. z o. o.

Celem Turnieju było m.in. sprawdzenie umiejętności manualnych w rozmaitych sytuacjach praktycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami oraz opanowanie prostych czynności i umiejętności związanych z pracą.

W Turnieju wzięło udział sześć zespołów reprezentujących szkoły przysposabiające z Chojny, Goleniowa, Nowogardu, Polic, Suliszewa i Szczecina.

Turniej  rozpoczęły zaproszone piłkarki ręczne SPR Pogoń Baltica Szczecin, przeprowadzając rozgrzewkę sportową dla wszystkich uczestników „Sobieradka Zawodowego”. Każdy zespół  zaprezentował przygotowany wcześniej przez siebie okrzyk powitalny, po czym uczestnicy przystąpili do wykonywania zadań (poprzedzonych krótkim instruktażem):

  • zaprojektowanie  i wykonanie identyfikatora,
  • dokonanie zakupów w sklepiku turniejowym,
  • sporządzenie deseru,
  • uszycie etui na telefon,
  • ozdobienie torby bawełnianej techniką decoupage,
  • montaż skrzynki drewnianej na kwiaty balkonowe
  • sadzenie kwiatów balkonowych.

Każdym zespołem opiekowała się zawodniczka drużyny piłki ręcznej SPR Pogoń Baltica Szczecin.

Jury oceniało dokładność i czas wykonywania każdego zadania, porządek na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad BHP. Zespół mógł otrzymać od 0 do 3 punktów, które liczyły się do ogólnej punktacji. Zwycięzcami tegorocznego Turnieju została Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Nowogardzie. Dzięki darczyńcowi nagrodzona została każda reprezentacja. W „Sobieradku” wszyscy odnieśli sukces.

            Turniej przebiegał bardzo sprawnie. Uczestnicząca w nim młodzież z dużym zaangażowaniem przystępowała do realizacji zadań, które były tak dobrane, aby z jednej strony motywowały do podjęcia wysiłku, z drugiej zaś nie przerastały ich możliwości realizacyjnych. Młodzież była zdyscyplinowana i dobrze radziła sobie ze stresem. Nareszcie mogła wykazać się publicznie swoimi umiejętnościami.

            Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc tym osobom, które okazały hojne serce, poświęciły swój czas i zaangażowały się w pomoc przy organizacji Turnieju:

  Anna Zakrzewska – Koroluk

 Koordynator projektu