XI Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej
"SOBIERADEK ZAWODOWY" 

dla uczniów szkół przysposabiających do pracy            Dnia 24 maja 2017 r. w auli internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie odbył się XI Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

            Celem Turnieju było m.in. sprawdzenie umiejętności manualnych w rozmaitych sytuacjach praktycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami oraz opanowanie prostych czynności i umiejętności związanych z pracą.

W XI Turnieju, który odbywał się pod nazwą „Jestem europejczykiem” wzięło udział dziewięć zespołów reprezentujących szkoły przysposabiające z Chojny, Goleniowa, Kamienia Pomorskiego, Nowogardu, Polic, Pyrzyc, Suliszewa, Warnina oraz Szczecina.

Zespoły wykonały następujące zadania konkursowe, które były poprzedzone krótkim instruktażem: mapa Europy, ozdabianie zapaski, sporządzanie pizzy, montaż zegara, układanie wieży Eiffla, ozdabianie kubka, wykonanie wiązanki z kwiatów.

Jury oceniało dokładność i czas wykonywania każdego zadania, porządek na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad BHP. Zespół mógł otrzymać od 0 do 3 punktów, które liczyły się do ogólnej punktacji. Zwycięzcami tegorocznego Turnieju została Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Kamieniu Pomorskim. Każdy z zespołów otrzymał nagrody (grę i artykuły plastyczne). W „Sobieradku” wszyscy odnieśli sukces.

            Turniej przebiegał bardzo sprawnie. Uczestnicząca w nim młodzież z dużym zaangażowaniem przystępowała do realizacji zadań, które były tak dobrane, aby z jednej strony motywowały do podjęcia wysiłku, z drugiej zaś nie przerastały ich możliwości realizacyjnych. Młodzież była zdyscyplinowana i dobrze radziła sobie ze stresem. Nareszcie mogła wykazać się publicznie swoimi umiejętnościami.

Za organizację XI Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” odpowiedzialni byli:

- z ramienia SOSW nr 2 – p. Marta Frąckowiak, p. Maria Kwiecień, p. Anna Zacharewicz, p. Anna Zakrzewska-Koroluk (koordynator Turnieju),

- z ramienia Fundacji „Równajmy szanse” – p. Leonard Koroluk.

Darczyńcą tegorocznego Turnieju była Fundacja PKO BP, która sfinansowała nagrody i materiały do przeprowadzenia konkurencji.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc tym osobom i instytucjom, które okazały hojne serce, poświęciły swój czas i zaangażowały się w pomoc przy organizacji Turnieju:

- cukierni Nova ze Stargardu,

- piłkarkom ręcznym SPR Pogoń Baltica Szczecin: p. Ligii Costa, p. Karolinie Kochaniak, p. Martynie Wierzbickiej,

- p. Izabeli Gawdzińskiej i p. Joannie Tarasce oraz uczniom kl. IIb i IIIb za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkurencji „Sporządzanie pizzy”,

- p. Janowi Matyjaskowi oraz Damianowi Hendlowi (uczniowi ZSZ nr 16) za nagłośnienie i przygotowanie oprawy muzycznej,

- p. Katarzynie Bobrowskiej oraz uczniom SPdP nr 2: Michałowi Bieliczowi, Karolinie Borkowskiej, Damianowi Grzegorkowi, Michałowi Łojkowi, Mateuszowi Mirzejewskiemu, Aleksandrze Podsiadło, Klaudii Zamojskiej za pomoc w obsłudze imprezy,

- p. Agnieszce Grzelak za fotograficzne udokumentowanie Turnieju,

- p. Wioletcie Sali i p. Renacie Karwowskiej za pomoc w przygotowaniu kawiarenki,

- p. Agnieszce Rybarskiej – jury,

- Pawłowi Kaptajnowi, uczniowi ZSZ nr 16, za pomoc w obsłudze imprezy,

- wolontariuszom Fundacji „Równajmy szanse”: Aleksandrze Koroluk, Monice Stojko.