XII Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej
"SOBIERADEK ZAWODOWY" 

dla uczniów szkół przysposabiających do pracy
„Niepodległa jest dla wszystkich”           W dniu 24 maja 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie odbędzie się XII Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy - Niepodległa jest dla wszystkich". 

           Tegorocznym turniejem włączyliśmy się także do szczecińskiej akcji obchodów Roku Niepodległości w Szczecinie  — "Codziennie Polskę tworzyMy". 

           Ponadto, tegoroczna edycja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin

          Zgłoszenia do turnieju proszę przesyłać na adres e-mail fundacji: fundacja@rownajmyszanse.pl lub do SOSW Nr 2: sosw2@miasto.szczecin.pl do dnia 16 maja.

 
 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin