XII Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej
"SOBIERADEK ZAWODOWY" 

dla uczniów szkół przysposabiających do pracy
„Niepodległa jest dla wszystkich”


 

          Dnia 24 maja 2018 r. w auli internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie odbył się XII Wojewódzki Turniej Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy pod hasłem „Niepodległa jest dla wszystkich”. Tegorocznym Sobieradkiem organizatorzy Turnieju – SOSW nr 2 oraz Fundacja na rzecz oświaty i integracji „Równajmy szanse” - włączyli się do szczecińskiej akcji obchodów Roku Niepodległości w Szczecinie – „Codziennie Polskę tworzymy”. Turniej został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin.

            Celem Turnieju było m.in. sprawdzenie umiejętności manualnych w rozmaitych sytuacjach praktycznych, kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami oraz opanowanie prostych czynności i umiejętności związanych z pracą.

W XII Turnieju wzięło udział siedem zespołów reprezentujących szkoły przysposabiające z Chojny, Nowogardu, Polic, Pyrzyc, Suliszewa, Szczecina i Szczecinka.

Zespoły wykonały następujące zadania konkursowe, które były poprzedzone krótkim instruktażem:

·       girlanda z białych i czerwonych balonów,

·       ozdobienie torby bawełnianej techniką decoupage oraz wykonanie napisu „100 lat Niepodległej”,

·       przyszycie 3 guzików na mapie Polski (wyszytej na tkaninie) w zaznaczonym miejscu (Szczecin, Warszawa, Kraków),

·       dekorowanie galaretek owocowych (w kolorze czerwonym) bitą śmietaną i owocami,

·       wykonanie kokard narodowych,

·       wykonanie na drewnie obrazu mapy Polski z gwoździ i kordonka w kolorze białym i czerwonym,

·       wykonanie wiązanki z kwiatów ciętych w kolorze białym i czerwonym.

Ponadto zespoły wspólnie wykonały kapsułę czasu i zaśpiewały piosenkę „Kocham Cię Polsko”. Wiązanki kwiatów wykonane przez zespoły ze Szczecina i Szczecinka zostały złożone pod Popiersiem Józefa Piłsudskiego przy Placu Szarych Szeregów.

Jury oceniało dokładność i czas wykonywania każdego zadania, porządek na stanowisku pracy i przestrzeganie zasad BHP. Zespół mógł otrzymać od 0 do 3 punktów, które liczyły się do ogólnej punktacji. Zwycięzcami tegorocznego Turnieju została Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Nowogardzie. Każdy z zespołów otrzymał nagrody (zespół zwycięski – wkrętarko-wiertarkę, pozostałe zespoły – pistolet na klej termotopliwy, ponadto wszystkie zespoły otrzymały kalendarz 2017/2018 upamiętniający 100 lat Niepodległej (kalendarze otrzymane w ramach projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”) oraz upominki od SPR Pogoń Szczecin).  W „Sobieradku” wszyscy odnieśli sukces.

            Turniej przebiegał bardzo sprawnie. Uczestnicząca w nim młodzież z dużym zaangażowaniem przystępowała do realizacji zadań, które były tak dobrane, aby z jednej strony motywowały do podjęcia wysiłku, z drugiej zaś nie przerastały ich możliwości realizacyjnych. Młodzież była zdyscyplinowana i dobrze radziła sobie ze stresem. Nareszcie mogła wykazać się publicznie swoimi umiejętnościami.

Za organizację XII Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Manualnej „Sobieradek Zawodowy” odpowiedzialni byli:

- z ramienia SOSW nr 2 – p. A. Dorożyńska, p. Marta Frąckowiak, p. Maria Kwiecień, p. Jerzy Rogalski, p. Danuta Szymczyk-Borcz, p. Anna Zacharewicz, p. Anna Zakrzewska-Koroluk (koordynator Turnieju),

- z ramienia Fundacji „Równajmy szanse” – p. Leonard Koroluk.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc tym osobom i instytucjom, któreokazały hojne serce, poświęciły swój czas i zaangażowały się w pomoc przy organizacji Turnieju:

·      Urząd Miasta Szczecin – organizator akcji obchodów Roku Niepodległości w Szczecinie – „Codziennie Polskę tworzymy”

·       cukierni Nova ze Stargardu za smaczne słodkości,

·      organizatorom projektu „Dla Niepodległej”: PERN SA oraz Bank Pocztowy S.A., działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych

·       p. Janowi Matyjaskowi oraz Mateuszowi Mirzejewskiemu (uczniowi SPdP nr 2)  za nagłośnienie i przygotowanie oprawy muzycznej,

·       p. Jolancie Waszkiewicz za wykonanie zdjęć zespołów,

·       p. Jolancie Rostkowskiej za wokalne przygotowanie uczniów SPdP nr 2,

·       p. Dorocie Morawskiej za wywołanie zdjęć w Copyland,

·       p. Agnieszce Rybarskiej – jury,

·       wolontariuszom:

-      piłkarkom ręcznym SPR Pogoń Szczecin: p. Oktawii Płomińskiej, p. Żanecie Senderkiewicz, p. Natalii Janas

-      studentowi US, stażyście SPR Pogoń Szczecin: Szymonowi Korolukowi

-      uczniomVI Liceum Ogólnokształcącego: Michałowi Frąckowiakowi, Łukaszowi Szczerbińskiemu.


Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin